Đặc San Xuân 2018
Thư cảm tạ và cáo lỗi
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu An GiangThư Cảm Tạ


Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị văn bút ở khắp nơi đã nhiệt tình gởi bài vở cho Giai Phẩm Xuân An Giang 2018 và những tác giả trên NET mà chúng tôi không liên lạc được.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, tinh thần tráng kiện, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị để cho mọi người cùng thưởng thức.


Thư Cáo Lỗi


Vì lý do kỹ thuật, Báo Xuân An Giang 2018 không thể ấn hành được Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả.

BAN BÁO CHÍ
Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết