Đặc San Xuân 2018
Logic theo tên 9 loại bánh Việt Nam
NET


Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh Hỏi


Lúc lấy nhau thì có bánh Phu Thê (người Bắc phát âm là Xu Xê)


Khi về với nhau có bánh Khoái


Lúc nghi ngờ thì có bánh Canh


Cãi nhau hoài chán có bánh Đập


Sau đó là ăn bánh Tét


Đánh cho đã thì có bánh Phồng


<
Cuối đời thì là bánh Tiêu.


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết