Đặc San Xuân 2018
Bốn mùa trong năm
Hồ Nam BKH
XUÂN:
Xuân về rực rỡ muôn hoa
Trăm con én liệng trước nhà báo xuân
Muôn nơi tiếng nhạc vang lừng
Trẻ con nao nức mừng xuân đã về.

HÈ:
Hè về rộn tiếng ve kêu
Nắng nung cánh phượng gợi nhiều nhớ thương
Luyến lưu tình bạn chung trường
Chia tay đôi ngã mười phương nghẹn ngào!

THU:
Thu sang nắng nhuộm lá vàng
Rừng thu hiu hắt mơ màng mắt nai
Trời thanh nước biếc mây bay
Sương thu lãng đãng u hoài dáng thu.

ĐÔNG:
Tuyết rơi ảm đạm trời đông
Heo may se lạnh nhượm hồng má ai
Sầu động giọt lệ ván dài
Bên khung cửa sổ nhớ ai dặm trường.

Hồ Nam BKH


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết