Thông báo
Liên Hoan Họp Mặt Tân Niên 2018


Giai Phẩm Xuân 2018
Hoi Ai Huu An Giang HỘI ÁI HỮU AN GIANG BẮC CALIFORNIA
660 E. Gish Rd, San Jose, CA 95112
Website: www.hoiaihuuangiang.org
Email: info@hoiaihuuangiang.org

THÔNG BÁO

Kính gởi quý đồng hương Long Xuyên, Châu Đốc và quý thân hữu,

Hội Ái Hữu An Giang Bắc California sẽ thực hiện GIAI PHẨM XUÂN AN GIANG 2018.

Chúng tôi rất mong đón nhận nhiều tác phẩm đủ các thể loại của quý văn bút đồng hương và thân hữu ở khắp nơi, đặc biệt là quý vị ở San Jose và các vùng phụ cận, để nội dung Báo Xuân của chúng ta thêm phong phú và đặc sắc hơn những năm qua.

Xin vui lòng ghi tên thật, địa chỉ, điện thoại và email để chúng tôi dễ dàng liên lạc với quý vị.

Thời hạn nhận bài: Từ nay đến ngày 31/10/2017

Bài vở xin gởi email: baoxuanangiang2018@yahoo.com

Hoặc thư về địa chỉ:

NGUYỄN HIỀN
Attn.Báo Xuân AG
3660 Valley Ridge Ln.
San Jose, CA 95148

Chúng tôi cũng rất mong quý vị mạnh thường quân bảo trợ hoặc quảng cáo trên Giai phẩm Xuân An Giang 2018.

Thành thật cám ơn sự thương mến của quý vị.

San Jose, ngày 08/01/2017

T.M. BAN BÁO CHÍ
NGUYỄN HIỀN