Bảo Trợ & Quảng Cáo
Liên Hệ Bảo Trợ & Quảng Cáo

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã nhiệt tình bảo trợ những sinh hoạt của Hội, hoặc đăng quảng cáo cơ sở thương mại trong Giai Phẩm Xuân An Giang và website của Hội Ái Hữu An Giang Bắc Cali.

Nếu quý vị cần thay đổi nội dung hoặc muốn bảo trợ, xin vui lòng liên lạc:

Email: info@hoiaihuuangiang.org
Phạm Vũ 510-579-4671
Nguyễn Hiền 408-439-9259
Danh Sách Bảo Trợ & Quảng Cáo
Doctor office
Lasik Eye Center ( BS Phan Huấn ) 408-296-2020
Nusilk Medical SPA ( BS Alexander Doan ) 408-985-2900
Ann Tran's Chiropractic 408-510-4500
Trung Tâm Chỉnh Hình ( BS Huỳnh Thanh Vũ ) 408-642-1795
Loan Mai Nguyễn, DDS 408-270-3333
Hi Tech Dental Care ( Kim Trang ) 408-363-1787
Insurance - Tax services
Lee Tax and Financial ( Annie Le-Nguyen ) 408-258-7541
Allstate Insurance Company ( Caroly Hà Nguyễn ) 408-532-1801
Golden Trust 408-401-1513
Laws - Immigration services
Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên 408-528-7668
Anchor Law Group APC ( LS Barry Sabahat ) 408-505-3532
Robert Mullins International 408-294-3888
Pacific Multi Service Center ( Lê Ngọc Hương ) 408-270-7974
Realty & Financing
Thao Dang Real Eastate Group 408-972-1367
REI Invest 408-332-5819
Alpine Realty & Finance 408-476-6048
Akimax 408-754-1800
Restaurant - Fast Food
Lee's Sandwiches 800-640-8880
Phở 90 Degree & Cơm 90* 408-993-9090
Phở Lưu 408-935-8882
Phở Phi Long 408-282-1666
Rong Biển Restaurant 408-283-9231
Cà Mau Restaurant 408-532-8989
Ánh Hồng Restaurant 408-270-1096
Paloma Cafe & Restaurant 408-277-0922
Hoàng Long Restaurant 408-262-6226
Coffee Lovers 408-784-3379
Bún Bò Huế An Nam 408-993-1755
Bakery - Florist
Van's Bakery 408-270-2222
Lisa Florist 408-528-7675
Beauty Care
Majestic Beauty ( Bà Từ Bích Thủy ) 408-776-8444
Châu Nguyễn Fastion 408-821-3388
Emily's Bridal 510-440-1431
Bridal Hair & Make up ( Lê Quang ) 408-718-3945
Jewelry
Vĩnh Thành Jewelry 408-288-7188
Thành Tín Jewelry 408-297-7878
Victoria Jewelry 408-274-9521
Hưng Phát USA 408-299-0988
Kim Thư Jewelry 714-636-2303
Auto Services
Modern Automotive 408-970-0008
Hiệp Hòa Auto body shop & repair 408-287-9378
Pearl Smog Check 408-265-9988
Miền Tây Auto body & repair 408-441-0818
Media
Vien Thao Media 408-947-7517
Little Saigon Radio 408-287-2021
Thang Mo 408-297 0545
Viet Today 408-295-1111
Other Business
VABA ( Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ ) www.vaba.net
AVI ( Nhà phân phối ) 408-888-1685
Danny Recycling, Inc. 408-492-9033
California Waste Solutions 408-292-0830
D & T Foods, Inc. 408-727-8331
T & V Wholesale 408-845-9433
Tse Koi, inc. 408-259-2893
AT & T ( Trần Đạt ) 925-336-4158
Design ( Thanh Giao ) 408-791-9425
DT Alarm 408-858-8179
Việt Satellite 800-581-5916
Đạt Trần (Comcast Xfinity) 408-472-0120
Xe Do Hoang xedohoang.com