Đặc San Xuân 2018
Tặng người một ánh rằm Xuân
Trịnh Bửu Hoài
Tặng người một sáng bình yên
Để say hoa nở bên thềm sương bay
Mở lòng hứng gió ban mai
Cảm thương hương sắc trên vai đất trời.

Tặng người một nửa vành môi
Làm vầng trăng khuyết võng đời ru nhau
Mơ cùng một giấc chiêm bao
Hồn nhiên mà thả mộng vào nhân gian.

Tặng người một ánh rằm xuân
Cho trong suốt cả tình thân bao người
Ngày mai còn lại nụ cười
Đưa ta qua những bến đời trong veo.

Trịnh Bửu Hoài


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết