Đặc San Xuân 2017
Ngày con ra đi
Kim Khoa

Kính tặng Mẹ hiền

Sương lạnh thấm vai mềm
Gió lùa bên thềm vắng
Thèm tiếng cười trong nắng
Quạnh vắng cô thôn buồn
Khách ly hương nhớ
Sông xưa, bờ sóng vỗ
Gió mây mù che khuất rặng còng thưa
Trời đổ mưa
Bên song cửa, mẹ già nghiêng nón lá giục con
Nghẹn ngào, không từ biệt
Uất ức, bước ra đi
Chẳng nước mắt viền mi
Không hẹn ngày trở lại
Bây giờ và mãi mãi
Giọt lệ già đốt cháy mãi đời con.


Những Bài Viết Khác
Thơ Bài Viết