Đặc San Xuân 2017
Kiếp Người
Tâm-Phương-ĐăngLời tác giả: Ý tưởng trong bài này chỉ là sự tóm lược những yếu tố chính trong những sách viết về Kiếp Người qua quan niệm của các Tôn giáo như Công giáo, Phật giáo,... Chúng tôi không có ý quảng bá cho một Tôn giáo nào cả.

A - ĐỜI NGƯỜI - SỐNG CHẾT.

Hầu hết mọi người sống trên đời này đều lo lắng sợ hãi khi phải giả từ dương thế bởi nhiều lý do. Đơn giản chỉ có thể là vì yêu thương quyến luyến người than thương ruột thịt, có thể là tiếc nuối tài sản vật chất suốt đời chắt chiu dành dụm, có thể là muốn sống thêm để thụ hưởng cuộc sống trần gian...v.v... Thế nhưng, một khi hơi thở sắp tàn, sức lực đã kiệt, do tuổi tác đã cao, do tai nạn hoặc chết bất đắc kỳ tử bởi bệnh hoạn... Dù muốn hay không đều phải chấp nhận ra đi mà ta thường gọi là về với Chúa, về với Phật, về với các Đấng Thần Thánh, lên Thiên đàng, xuống Địa ngục hoặc là...Chết. Chết là hết, để lại thân xác cho thân nhân muốn đem thiêu, muốn chôn cất, hay có những Bộ lạc đem lóc da xẻo thịt cho Kên kên, Thú rừng ăn......tùy theo quyết định thích nghi với hoàn cảnh, phong tục của mỗi dân tộc, mỗi địa phương trên quả đất này...

Tuy nhiên, vào thời kỳ Phật ra đời, rồi tiếp theo hơn ngàn năm sau Chúa ra đời, rồi lần lượt các Tôn giáo khác ra đời, loài người có được nền văn minh khả dĩ để hiểu và chiêm nghiệm huớng về đời sống Thánh thiện Tâm linh. Do đó, sự nghiên cứu tìm hiểu của nhiều Học giả trên Thế giới đã mang đến kết quả là con người bao gồm phần Hồn và phần Xác. Sự liên hệ của hai phần này tương ứng với nhau rất mật thiết và ảnh hưởng nhiều bởi mãnh lực Thiện, Ác trong đời sống làm người trên thế gian.

Theo các Khoa học gia và những nhà Khảo sát nghiên cứu về Tâm linh thì sự kết hợp phần Hồn và Xác để cấu thành con người trên thế gian gồm ba thể :Thể Xác, thể Vía và thể Trí. Tương ứng với ba Cõi : Hạ giới, Trung giới vàThượng giới. Tất cả đều là thành phần của Thượng Đế. Mọi nguyên tử vật chất tạo nên chúng ta đều là những phần tử của Thượng Đế xuyên qua bảy cung. Khi qua đây sẽ bị ảnh hưởng nên thay đổi ít nhiều tùy vào các cung.Nhưng điều gì đã làm thay đổi các Cung ? Đó là do mãnh lực Thiện, Ác trong đời sống thường nhật trên Trần Thế.

1 - Theo Thiên Chúa Giáo:

Phần Hồn hiện hữu nhưng không thể biệt lập và riêng tư với phần Xác, cho nên khi Linh hồn phạm tội, Linh hồn sẽ chết cho đến ngày phán xét , có thể sẽ sống lại qua phán xét của Đấng Tối Cao, hoặc sẽ được sống đời đời hay chết vĩnh viễn. Theo Thánh Jean ( Sách Khải Huyền 4.5 ) có bảy vị Thìên Thần của Chúa Trời là bảy vị Tinh quân trong Linh ảnh ( Vision ) phán xét mọi sự vật. Bởi vì mọi sự vật nguyên thủy xuất xứ từ một nơi. Sau đó tách ra xuyên qua bảy Đường Vận Hà biểu lộ bảy đức tính của Thượng Đế. Nếu hiểu sâu xa hơn trong Thánh kinh của Ky-tô giáo, sẽ thấy vô số lời khuyên bảo răn dạy của Chúa về Luân hồi, về Tiền Kiếp Hậu Kiếp cũng như quả báo.

Ví dụ như: - Ai gieo giống gì sẽ gặt lấy giống đó.
- Đừng lấy Ác trả Ác mà phải làm điều Phước cho nhau.
- Kẻ nào gieo bất công sẽ gặt lấy tai vạ...

2 - Theo Ấn Độ Giáo: Linh Hồn là Thực Thể quan trọng đối với mọi vật thể sống. Linh Hồn gọi là Atman do Đấng Toàn Năng Brahma tạo ra.Tất cả mọi loài trên quả đất này đều có Linh Hồn. Linh Hồn giúp sự Tái Sinh Chuyển Hóa từ thân xác này qua thân xác khác để sống kiếp sống khác . Liên tục đến khi đạt được điều kiện thích hợp với Linh Hồn vũ trụ Brahma mới thôi.

3 - Theo Khổng Giáo: Con Người là tổng hợp của Xác -Hồn- Khí-Phách. Phách ở đây là Thể Vía, không phải là Thể Xác. Khi chết đi, chỉ có hình hài tan rã, còn Khí Phách tinh anh sẽ đi vào Vũ trụ và nhập vào một thân xác khác.

4 - Theo Phật Giáo: Hữu sinh hữu tử, hữu luân hồi. Vô sinh vô tử, vô khứ lai. Thuyết Nhân quả Luân Hồi nói rõ những ai làm điều Ác sẽ bị quả báo bắt buộc phải trả vào kiếp sau và nếu làm điều Thiện thì sẽ được hưởng đời sống tốt đẹp trong kiếp khác. Được biết thêm rằng con người không phải chỉ có một kiếp làm người trên thế gian với “ Không gian Ba Chiều “ mà có muôn kiếp làm người trong thế giới “ Không gian Bốn Chiều “ trong vũ trụ...

Điều này đã được các Khoa học gia, các Bác sĩ chuyên trị bệnh Tâm thần viết lên hang trăm cuốn sách xuất bản từ nhiều thập niên qua. Như B ác s ĩ Brian Weiss đã viết Many Lives, many Mansions kể lại chuyện một bệnh nhân đã nhớ lại nhiều kiếp trước. Bệnh nhân đã tái sinh nhiều kiếp trong thế gian này, tổng cộng đến 86 lần. Có khi sinh ra là Nam nhân, có khi là Nữ nhân.Có kiếp sinh vào gia đình quyền quý, có kiếp sinh vào gia đình bần hàn và đã sống qua nhiều lục địa khắp năm Châu. Ngoài ra, nhiều học giả, nhiều khoa học gia, nhiều Bác sĩ còn viết về Nhân quả Luân hồi và những điều tương tự như BS Weiss đã viết trong Only Love is Real, nói về Nhân duyên Phối ngẫu ( Soulmates ) từ những kiếp trước.

Trở lại với Nhân quả - Luân hồi của Phật, cũng xác quyết rằng Nhân nào thì Quả nấy. Gieo gió ắt phải gặt bão. Nghiệp Ác giống như một án treo, trước sau rồi cũng phải trả, nhưng chưa biết phải trả trong kiếp nào ? Tại sao ? Là vì trong Khoa Vật lý thực nghiệm, bất cứ mọi Lực đều có Phản Lực nên nhìn vào số mạng con người cũng thế. Con người có thể thay đổi số mạng . Nói thế không có nghĩa nghiệp Ác trong quá khứ sẽ được xóa bỏ. Nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này, lại không xảy ra bởi ta phát tâm làm điều Thiện mang đến ảnh hưởng các tinh tú và các lực từ điện mạnh mẽ đẩy ngược luồng vũ trụ sang hướng khác, có nghĩa là con người có thể hoán cãi hoặc trì hoản trả nợ Ác qua số mệnh nếu biết làm nhiều điều Thiện.

Do đó, Giáo lý của các Tôn giáo nếu nghiên cứu kỹ, ta thấy hoàn toàn giống nhau Nhưng sở dĩ ta thấy như khác nhau bởi vì mỗi quốc gia có Phong tục Tập quán riêng biệt và mỗi thời kỳ đều có các thay đổi giá trị khác nhau. Ví dụ một Chân lý cũng có thể được giảng dạy bằng những phương pháp khác nhau. Phương pháp, ngôn ngữ có thể khác nhưng Chân lý chỉ là một. Giống như Thượng Đế có bảy con đường Vận hà khác nhau qua bảy cung. Nguyên tử mỗi cung có các Rung động, Màu sắc, Tính chất khác nhau, nhưng nó đều là những Nguyên tử phát xuất từ Thượng Đế.

Xã hội Tây phương ngày nay tin tưởng có sự luân hồi tái sinh. Dr. Raymond Moody là giáo sư Tiến sĩ và là một Bác sĩ Y khoa đã viết nhiều sách nói về Life after Life và những bài biên khảo Nhân quả Luân hồi ( Karma and Reincarnation } dựa trên những câu chuyện kể của người lớn cũng như trẻ em đã kể khi trải qua chết đi sống lại. Khi qua đời, thân xác hư thối tan rã nhưng tính tình, ý chí, dục vọng vẫn còn nguyên cho đến khi ta đầu thai vào kiếp sống mới thì những tính này trở nên cá tính ( personality ) của kiếp sau .

Trong Nhân quả - Luân hồi của Phật nói rõ hơn: Khi con Người trút hơi thở cuối cùng, Linh hồn ở trạng thái Thân Trung Ấm tự do trong vòng bốn mươi chin ngày ( Thất Tuần ), được gọi là Thần thức, chưa nhập vào thân xác mới . Ngoại trừ những người đã có sẵn Đạo đức Tu hành, Nghiệp quả lớn thì được sinh ngay lên Cảnh giới cao. Ngược lại, những người Ác độc thì sinh vào cảnh giới như Địa ngục để trả nợ trần. Thân Trung Ấm là Linh Hồn, tuy không có hình hài tai mắt nhưng vẫn nghe, thấy, biết... và đi thông suốt qua mọi vật.

Theo các vị Lạt Ma Tây Tạng thì khi trút hơi thở cuối cùng, Hồn lìa khỏi Thân Xác khoảng thời gian ba ngày đầu. Do đó, thời gian này rất quan trọng bởi Hồn còn nuối tiếc Thân Xác và cuộc sống nên vẫn còn lẫn quẫn chưa chịu rời để đi đầu thai kiếp khác.

Giáo lý của Phật cũng nói rõ: Hành trang mà người chết mang theo chỉ là tình thương thôi, một thứ tình thương vô vị kỷ.

Tóm lại, qua sự tìm hiểu, khảo sát dữ kiện, tiếp cận người liên hệ qua sự Chết đi Sống lại , các Khoa học gia và các Bác sĩ đã đi đến kết luận :

a - Con Người hiện hữu trên Thế gian phải bao gồm phần Hồn và phần Xác.
b - Mãnh lực Thiện (Nghiệp Thiện ) có thể làm chuyển hướng mãnh lực Ác (Nghiệp Ác) trong kiếp sống hiện tại .
c - Người gieo Nghiệp Ác bắt buộc phải trả nhưng chưa biết phải trả trong kiếp sống nào. Như theo Phật giáo thì không hề có một Đấng Thần linh thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của ta mà đó là hậu quả những gì ta đã tạo nên kiếp trước và bây giờ phải gánh chịu. Cũng như Thượng Đế không phải là một ông già ngồi trên cao, nắm quyền sinh sát, định đoạt số mạng con người. Thượng Đế cao cả hơn nhiều, Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong Vũ trụ. Tất cả mọi diễn tiến nằm trong luật Nhân quả Luân hồi.

B - CHUẨN BỊ TINH THẦN

Theo những tác giả tìm hiểu về Tôn giáo, sự chuyển hướng Nghiệp Ác có thể được là do con người thay đổi lối sống để gieo Nghiệp Thiện càng nhiều càng tốt. Do đó, nếu đời người sống thọ trăm tuổi hoặc ngắn hơn, không kể qua đời vì tai nạn, chiến tranh hay tự tử, ta có thể tạm chia ra những giai đoạn sau đây:

- Thời gian khôn lớn, ăn học và tìm công danh sự nghiệp.
- Thời gian lập gia đình, xây đắp và giữ gìn tài sản cũng như dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người.
- Thời gian vui hưởng đời sống khi con cái đã trưởng thành và có đời sống riêng tư. Đây là thời gian “Thảnh thơi thơ túi, rượu bầu”, du lịch cùng người thân yêu...
- Thời gian cuối đời, ôn lại những gì đã đi qua đời mình, chiêm nghiệm những đúng sai theo lẽ đời thường để Tư tưởng và Hành động hướng thiện, mai kia đi về một thế giới tâm linh khác.

Như các Tác giả đã phân tích thì Tư tưởng có một sức mạnh Thần giao vượt khỏi Thời gian và Không gian, có nghĩa là khi nghĩ đến nơi đâu là ta đến đó liền, muốn gặp ai chỉ cần giữ hình ảnh người đó trong tư tưởng, sẽ gặp người đó ngay.

Trên đây là những gì ta cần chuẩn bị gieo Nghiệp Thiện để một khi vĩnh biệt Trần gian về Nước Chúa nếu theo Công giáo, hay lên Niết Bàn nếu theo Phật hay về Cõi Vĩnh hằng hoặc xuống Địa ngục, vân vân và v. v....

Tâm-Phương-Đăng


Những Bài Viết Khác
Thơ Bài Viết