Đặc San Xuân 2017
Một mối tình thơ
Hoài Ni
Một chiều bên quán nước
Mấy chiếc phà ngược xuôi
Châu Giang bờ sông Hậu
Thơ thẩn lục bình trôi.

Bao năm rồi vẫn thế
Cảnh cũ nào đổi thay
Sao lòng người thay đổi?
Theo đất nước mỗi ngày.

Xưa trên chiếc phà nhỏ
Mỗi ngày em qua sông
Ngôi trường trong xóm Đạo
Gót ai bước vào lòng.

Làm sao em biết được
Đang nắng chợt trời mưa
Âm thầm theo ngày tháng
Ta dệt mộng thành thơ.

Có ngờ đâu một sáng
Em khoác áo vu quy
Ta cõi lòng tan nát
Với trăm mảnh tình si.

Ngồi đây nhớ ngày cũ
Lòng buồn như hoàng hôn
Người đi ta vẫn đợi
Nghe gió về cô đơn.

Châu Đốc, 09/4/2016
Hoài Ni


Những Bài Viết Khác
Thơ Bài Viết