Trang Nhà
Thư Mời

Hoi Ai Huu An Giang HỘI ÁI HỮU AN GIANG BẮC CALIFORNIA
660 E. Gish Rd, San Jose, CA 95112
Website: www.hoiaihuuangiang.org
Email: info@hoiaihuuangiang.org

THƯ NGỎ

Kính thưa quý đồng hương và thân hữu,

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị một website của Hội với những đặc điểm sau đây:

  1. Luôn cập nhật những sinh hoạt của Hội.
  2. Phổ biến những hình ảnh và tin tức mới nhất.
  3. Duy trì và phát huy văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

Để đạt được những yêu cầu trên, kính mong tất cả quý vị đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh, quảng cáo, ... để website của chúng ta ngày càng sinh động, phong phú hơn về nội dung lẫn hình thức.

Chúng ta sẽ chung sức cùng góp bàn tay xây dựng website nầy thành một ngôi nhà ấm áp tình đồng hương Long Xuyên, Châu Đốc và quý thân hữu.

Thân ái,

BAN BÁO CHÍ